Τίτλος
Δημόσιο σύστημα στάθμευσης ποδηλάτων
Χρήστης
Belen porto
Κατηγορία
Αλλη κατηγορία | διάφορα
Ημερομηνία
17-09-2017
Σύν. Ψήφων
2
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Κείμενο

"Δημόσιο σύστημα στάθμευσης ποδηλάτων" Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιων χώρων στάθμευσης ποδηλάτων που βρίσκονται στρατηγικά σε διάφορα σημεία του δήμου, στο κέντρο, κοντά σε στάσεις λεωφορείων, στο σύνολο της αστικής περιοχής και να ενσωματωθούν οι πιο απομακρυσμένες περιοχές.όπου οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια ποδήλατα χωρίς κανένα σημείο και να τα αφήσουν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του χώρου στάθμευσης του συστήματος.Συστηματικοποιημένη και με μια εφαρμογή που μπορεί να υποδεικνύει τη θέση όλων των δημόσιων χώρων στάθμευσης ποδηλάτων και ποδηλάτων και πολλές άλλες πληροφορίες ή δραστηριότητες που προωθούνται από το δήμο.Με αυτό όχι μόνο μειώνεται η κυκλοφορία, αλλά και θα επηρεάσει θετικά το περιβάλλον, τον αστικό πολιτισμό αλλά και την υγιή συνήθεια του περπατήματος στα σημεία και ασκεί εναλλάξ το ποδήλατο ως εναλλακτική μεταφορά στο χώρο εργασίας, στο σχολείο, στο κατάστημα ή σε άλλο τόπο ήδραστηριότητα για να πάει ο λαός μπορεί να το κάνει με ποδηλάτων κοινό στο σύστημα στάθμευσης δωρεάν