Τίτλος
Να καλυφθεί από τον Δήμο το κόστος των mini Bus
Χρήστης
Δημήτρης Ν.
Κατηγορία
Τιμολογιακή πολιτική μετακινήσεων
Ημερομηνία
26-06-2017
Σύν. Ψήφων
2
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Κείμενο

Οι διαδρομές εντός πόλεως που θέλουν να κάνουν οι πολίτες είναι σχετικά μικρές, αλλά λόγο τις ιδιομορφίας του εδάφους είναι κουραστικές.

Να καταργηθεί το εισιτήριο και να γίνει προαιρετικό.