Τίτλος
ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ
Χρήστης
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατηγορία
Βελτίωση Κυκλοφορίας
Ημερομηνία
23-05-2017
Σύν. Ψήφων
2
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Κείμενο

           Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείου μας που βρίσκεται στη Νέα ΝΙκόπολη Κοζάνης. Είναι από τα τελευταία κτίρια στο ΒΔ τμήμα του χωριού. Παρόλο που στο σημείο που βρίσκεται δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση τόσο αυτοκινήτων και δικύκλων όσο και πεζών ωστόσο για λόγους ασφαλείας καλό θα ήταν να υπάρχουν οι απαιτούμενες σημάνσεις του Κ.Ο.Κ, οι οποίες λείπουν. Επιπλέον πρέπει να γίνουν πεζοδρόμια και να τοποθετηθούν μπροστά στο σχολείο οι απαιτούμενες πινακίδες όπως και διάβαση πεζών. Πεζοδρόμια δεν υπάρχουν και σε πολλούς άλλους δρόμους του χωριού όπως και στον κεντρικό δρόμο εισόδου του χωριού. Όταν γίνουν φυσικά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ράμπες. Τέλος δεν υπάρχει η απαραίτητη σήμανση που δείχνει ότι υπάρχει το σχολείο μας στο χωριό και μπορεί να καθοδηγήσει έναν επισκέπτη στο σχολείο μας.

          Εμείς οι μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κοζάνης πιστεύουμε ότι αν γίνουν αυτές οι απαραίτητες ενέργειες θα βελτιωθεί πολύ η κυκλοφορία στο χωριό που είναι το σχολείο μας και θα κυκλοφορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.

Οι μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κοζάνης