Τίτλος
Ασφάλής μετάβαση από και προς το Σχολείο
Χρήστης
Γυμνάσιο Αιανής
Κατηγορία
Προσβασιμότητα
Ημερομηνία
12-05-2017
Σύν. Ψήφων
2
Κείμενο

Για την ασφαλή μετάβαση των μαθητών του Γυμνασίου Αιανής προτείνεται η τοποθέτση μπάρας στην είσδο - έξοδο του σχολείου, η διαγράμιση διαβάσεων πεζών και η κατάλληλη σήμανση με πινακίδες του Κ.Ο.Κ.