Τίτλος
«Προτάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο σχολικό συγκρότημα του 1ου ΕΚ Κοζάνης».
Χρήστης
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης
Κατηγορία
Προσβασιμότητα
Ημερομηνία
11-05-2017
Σύν. Ψήφων
2
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Κείμενο

Σχετικά με το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 2933/31-3-2017 και θέμα «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Κοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων», και ύστερα από ενημέρωση του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες για την ασφαλή πρόσβαση στη σχολική μας μονάδα:

(α) δημιουργία ειδικής ράμπας σε όλες τις εισόδους του σχολείου μας για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα (Αμ.Ε.Α.).

(β) δημιουργία ειδικής διάβασης (επικλινές πεζοδρόμιο) στην υφιστάμενη διάβαση πεζών επί της οδού Κ. Καραμανλή για άτομα με κινητικά προβλήματα (Αμ.Ε.Α.)

(γ) επισκευή του πεζοδρομίου στην οδό Κ. Καραμανλή, το οποίο παρουσιάζει  μεγάλη διάβρωση και ολισθηρότητα, λόγω φθοράς από την πολυκαιρία και τις καιρικές συνθήκες (δριμύ ψύχος). Η επισκευή κρίνεται αναγκαία καθώς εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου, όσο και για τους άλλους διερχόμενους πεζούς.

(δ) σήμανση στις περιβάλλοντες οδούς για την ύπαρξη σχολικού συγκροτήματος, ώστε να εφιστάται η προσοχή των οδηγών για την μετακίνηση μαθητών.