Σχετικά

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα - Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων».

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Δήμος Κοζάνης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η ομάδα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου αποτελείται από Καθηγητές, Διδάκτορες και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με επισπεύδοντες το Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου/ Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας (Διευθυντής Θ. Βλαστός) και το Εργαστήρια Πολεοδομικών Ερευνών (Διευθυντής Κ. Σερράος).

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα τόσο στην ομάδα έρευνας, όσο και στο Δήμο και θα τα αξιοποιήσει στις επόμενες φάσεις του ερευνητικού προγράμματος.

Τα εργαλεία crowdsourcing είναι εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού. Σας προσκαλούμε να τα χρησιμοποιήσετε για να καταθέσετε σκέψεις, ιδέες, προτάσεις σχόλια και να συμβάλετε στη συγκέντρωση στοιχείων χρήσιμων για να σχεδιαστεί με τη συνεργασία όλων, πολιτών, δήμου και Πολυτεχνείου ένα φιλόδοξο αύριο για μια Κοζάνη πρωτοπόρο. Σε αυτήν το αυτοκίνητο δεν θα είναι η μοναδική λύση. Αντίθετα, θα είναι κυρίως μια πόλη της δημόσιας συγκοινωνίας, του περπατήματος και του ποδηλάτου.

Οδηγίες χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ:

Το ερευνητικό πρόγραμμα στηρίζεται :

  • στη βούληση του Δήμου Κοζάνης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάδειξη του ρόλου και της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας ως προς τα ζητήματα περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής ρύπων από τις μετακινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, να μειωθεί το κόστος, αλλά και να προωθηθεί η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
  • στη συν-αντίληψη των δύο φορέων για την καλώς εννοούμενη και επωφελή διασύνδεση των ΑΕΙ με την παραγωγή και τη λήψη αποφάσεων πολιτικής για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ενισχύοντας την καινοτομία και την εξωστρέφεια,
  • στη μέχρι σήμερα συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή των δημοσίων αγαθών της βιώσιμης ανάπτυξης, της παιδείας και της κοινωνικής συνοχής,
  • στηv ανάγκη συνεργασίας των δύο φορέων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,
  • στη δυνατότητα αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων του ΕΜΠ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων με βάση την καινοτομία, την γνώση, την έρευνα και τη δοκιμή πρότυπων μεθόδων και μεθοδολογιών

Η έρευνα υπηρετεί τους στόχους του Δήμου Κοζάνης για :

  • αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και μεθόδων ενθάρρυνσης του κοινού να συμμετέχει στο σχεδιασμό,
  • εκπαίδευση των υπηρεσιών του Δήμου για την καθημερινή αντιμετώπιση ζητημάτων κινητικότητας και
  • απόκτηση ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα κατευθύνει τα μελλοντικά βήματά του κατά συγκροτημένο τρόπο.

Ως προς το ΕΜΠ ο στόχος του είναι ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Η συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης θα επιτρέψει στο ΕΜΠ να δοκιμάσει στο πεδίο της ελληνικής πραγματικότητας θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά συμπεράσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ελέγξει την αποτελεσματικότητά τους, να προχωρήσει την έρευνα και να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό του υλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των νέων επιστημόνων για να αντιμετωπίσουν τις υστερήσεις και τα προβλήματα του τόπου τους.

Αναφορά πηγής Φωτογραφικού Υλικού :: Τίτλος:Clouds passing by..., Ιδιοκτήτης: Nikos Koutoulas Άδεια : Creativecommons https://flic.kr/p/bR2fiV